Skopiuj link

Od Alef do Taw – mistyczne znaczenie 22 liter alfabetu hebrajskiego (PL)

23.06.2024 - 11:00 / Synagoga Wysoka, ul. Józefa 38, I piętro

Litery alfabetu hebrajskiego mają status świętości, postrzegane są jako duchowe moce, wywodzące się z Mocy Boga. Tymi niebiańskimi literami zapisana jest Tora, która istniała w Boskim zamyśle przed stworzeniem świata. Przy użyciu liter hebrajskiego alfabetu został stworzony świat – Bóg spoglądał w nie i łączył je w niezliczonych kombinacjach. 

 „Te dwadzieścia dwie litery, w których została przekazana cała Tora i które są wyryte ognistym piórem na straszliwej Koronie Świętego Błogosławionego – w chwili, gdy zapragnął On stworzyć świat, stawiły się przed Świętym Błogosławionym, a każda z nich wznosiła przed Nim prośbę: użyj właśnie mnie do stwarzania świata!” (Midrasz Jalkut Szimoni, Bereszit 1). Midrasz opisuje następnie rozmowę Boga z literami, w której objawione zostaje, jaka jest funkcja i natura poszczególnych liter, i z którymi słowami i zjawiskami dana litera zostanie połączona. Zażyłość Boga z literami hebrajskimi jest też metaforycznie ukazana w talmudycznej opowieści: „kiedy Mosze wstąpił do Niebios, zastał tam Świętego Błogosławionego, który siedział i przywiązywał tagin – ‘koronki’ do liter hebrajskich” (TB, Menachot 29b). Była to dla Moszego wskazówka, że w literach Tory ukryte są znaczenia, które zostaną ujawnione dopiero w przyszłych pokoleniach.

Bilety w cenie 35 PLN dostępne na stronie 33.jewishfestival.pl/bilety/; liczba miejsc ograniczona (30 osób)