Skopiuj link

On the Trail of Mezuzahs in Kraków (EN)

23.06.2024 - 16:00 / Start: ulica Bernardyńskiej pod kościołem OO. Bernardynów

Wśród kazimierskich uliczek, oprócz znanych i opisanych w przewodnikach zabytków kultury żydowskiej, wciąż jeszcze znajdziemy budynki zapomnianych synagog i domów modlitwy, hebrajskie i jidyszowe napisy na ścianach, a także niewielkie ślady po mezuzach, które często uchodzą naszej uwadze. Niemniej one także stanowią pozostałość po mieszkańcach, których już nie ma. Mogą stanowić przyczynek do dyskusji na ich temat. Lokalizacja mezuzowych śladów i próba „wyczulenia oka” na ich zanikającą obecność w mieście, będzie pretekstem do mikrohistorycznej opowieści o żydowskich Krakowianach. Biografie osób związanych z konkretnymi adresami posłużą też szerzej do przyglądnięcia się różnym prądom judaizmu, które funkcjonowały w przedwojennym Krakowie. 

Spacer poprowadzi judaistka, przewodniczka i założycielka strony „Szlakuiem krakowskich mezuz” ( https://www.facebook.com/SzlakiemKrakowskichMezuz) Janina Naskalska – Babik.

Bilety w cenie 35 PLN dostępne od 10 czerwca na stronie 33.jewishfestival.pl/bilety/; liczba miejsc ograniczona (20 osób)