Od pierwszej edycji Festiwalu Kultury Żydowskiej w 1988 roku, otrzymujemy wsparcie z Miasta Krakowa. 36 lat współpracy uczyniło z nas bliskich partnerów, wzajemnie się wspierających i wspólnie tworzących markę miasta Krakowa. 

Miasto Kraków jest najważniejszym darczyńcą Festiwalu Kultury Żydowskiej. Poza uznaniem dla samej rangi festiwalu (zarówno w kraju, jak też za granicą), jest to też spowodowane świadomością tego, jak wiele nasz festiwal daje miastu. 30 000 gości z całego świata, przyjeżdżających specjalnie na FKŻ każdego roku, to dla budżetu miasta ogromne wpływy z podatków, a dla lokalnego biznesu – ważny dochód.

Dla nas współpraca z Urzędem Miasta Krakowa to nie tylko pomoc w realizacji kolejnych edycji festiwalu, ale też świadomość, że bierzemy udział w niesłychanie ważnym procesie kreowania marki Kraków, budowania pozytywnego wizerunku naszego miasta zarówno w Polsce, jak też za granicą.

Jaki jest tego rezultat? Otóż według Raportu o stanie kultury w Krakowie, zamówionego przez Urząd Miasta Krakowa, Festiwal Kultury Żydowskiej jest najbardziej kojarzonym z Krakowem wydarzeniem kulturalnym zarówno wśród Polaków, jak też publiczności międzynarodowej.

Jesteśmy dumni, że możemy mieć swój udział w rozwoju Krakowa. 
Jesteśmy świadomi, że nigdzie poza Krakowem taki festiwal nie byłby możliwy.

Dziękujemy!